Folkeskole karakter online

Hent afgangsbevis / bevis fra folkeskolen – Borger.dk

Her kan du hente en kopi af dit afgangsbevis fra folkeskolen hvis du har taget afgangsprøve i skoleåret 08/09 eller senere. Ved brug af løsningen hentes en …

KMD Skole Arkiv

KMD Skole Arkiv er din indgang til vigtige dokumenter fra din skoletid. Her kan du finde dine afgangsbeviser fra folkeskolen. Når du har indtastet din NemID …

Eksamensbeviser og certifikater – UddannelsesGuiden |

Eksamensbeviser og certifikater | UddannelsesGuiden

Beviser fra folkeskolen, studentereksamen, hf og videregående uddannelser. – vis indhold … Andre veje til eksamensdata og karakterer. – vis indhold …

Du skal bruge dit eksamensbevis som bilag, når du søger optagelse på en uddannelse. Men hvad gør du, hvis beviset er blevet borte?

Beviser og beståkrav | Børne– og Undervisningsministeriet

1) Elevens navn og cpr.nr. · 2) Klassetrin. · 3) Navn og adresse på den skole, hvor eleven har aflagt prøve. · 4) Karakterer opnået ved folkeskolens 8.-, 9.- eller …

Få overblik over retningslinjer for udstedelse og opbevaring af beviser.

Eksamensdatabasen – Styrelsen for It og Læring

I Eksamensdatabasen kan borgere finde oplysninger om egne eksamener og karakterer til brug for blandt andet optagelse på uddannelser via KOT-systemet.

Register over eksamensresultater til brug for digital ansøgning og optagelse på uddannelser via KOT-systemet.

Karakterer – Optagelse.dk

klasse, kan du under den første uddannelsesparathedsvurdering se dine karakterer og dit gennemsnittet dit Bevis for folkeskolens afgangseksamen. Gennemsnittet …

Digital ansøgning om ungdomsuddannelse og videregående uddannelse

Hjælp til at finde eksamensbevis – EUC Online

Har du mistet dit afgangs/prøvebevis fra folkeskolen, kan du hente en kopi ved at bruge selvbetjeningsløsningen på borger.dk. Klik på linket nedenfor og …

Med en EUS 5 uger, EUS 10 uger, EUD Business og en EUX Business kan du blive elev i en virksomhed f.eks. inden for Kontor, Handel, Detail eller Event.

Bestil bevis for din eksamen – Rigsarkivet

For at sikre, at du ikke sidder unødigt i kø, har vi herunder samlet en oversigt over, hvor du også kan søge oplysninger. Folkeskoler og efterskoler.

Rigsarkivet kan have dokumentation for både afsluttede og uafsluttede uddannelsesforløb frem til 2016. Start med at kontakte dit uddannelsessted, da der er mange oplysninger, vi ikke har.

Afgangsbevis – Skole og Forældre |

Afgangsbevis | Skole og Forældre

… givne standpunktskarakterer og om resultaterne fra folkeskolens 9. klasseprøve. … Beviset kan også efter elevens ønske indeholde karakterer eller …

Afgangsbeviset skal indeholde oplysning om, i hvilken undervisning eleven har deltaget, om de senest givne standpunktskarakterer og om resultaterne fra folkeskolens 9. klasseprøve. Beviset kan, hvis eleven ønsker det, tillige indeholde udtalelser og karakterer for den obligatoriske projektopgave og den frie selvvalgte opgave, jf folkeskolelovens § 13, stk. 10. Beviset kan også

Keywords: folkeskole karakter online, folkeskole eksamensbevis online