Udlændingestyrelsen åbningstider 2016

Kontakt Udlændingestyrelsen – nyidanmark

Ny i Danmark

Tal og fakta på udlændingeområdet 2016. Udgiver: Udlændingestyrelsen. Ryesgade 53. 2100 København Ø. Tlf.: 35 36 66 00. Fax: 35 36 19 16. E-post: us@us.dk.

Tal og fakta på udlændingeområdet 2016 – nyidanmark

Tal&Fakta_2016_LOW.pdf

Tirsdag den 7. juni 2016 afholdes den første medborgerskabsprøve til brug for ansøgning … for bestemte åbningstider få hurtig kontakt med en medarbejder i …

Første medborgerskabsprøve afholdes den 7. juni 2016

Den 5. februar 2016 træder nye regler i kraft vedr. familiesammenføring, når den herboende udlænding har midlertidig beskyttelsesstatus.

Nye regler for familiesammenføring til personer … – nyidanmark

Ny i Danmark

Besøg nyidanmark.dk/ukraine hvis du har brug for information fra SIRI og Udlændingestyrelsen til ukrainske statsborgere. Den officielle portal for …

Ny i Danmark

26. okt. 2017 — marts 2016. Visiteringsskema findes nu på nyidanmark. Udlændingestyrelsen har gjort visiteringsskemaet tilgængeligt på nyidanmark, så det er …

Nyt fra Udlændingestyrelsen – nyidanmark

Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17. (Omtryk – 02-03-2017 – Bilag vedlagt) UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 436. Offentligt …

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse

(Omtryk – 02-03-2017 – Bilag vedlagt) UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 436 : Standard Afgørelse om inddragelse ændrede forhold Somalia.pdf

Den 10. februar 2016 modtog Udlændingestyrelsen instruks fra Udlændinge-,. Integrations- og Boligministeriet om at ændre praksis for indkvartering af mindre.

UUI, Alm.del – 2017-18

UUI, Alm.del – 2017-18 – Bilag 5: Ny samling af svar på spørgsmål stillet til udlændinge- og integrationsministeren ifbm. UUI alm. del- samrådsspm. AW-AZ om lovligheden af udlændinge- og integrationsministerens instruks om mindreårige gifte asylansøgere

1. jul. 2017 — Social- og Indenrigsministeriet har derfor i samarbejde med Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, Udlændingestyrelsen og Ankestyrelsen …

UUI Alm.del Bilag 5: 1 Afgørelser til svar på spm. 1034

Skr. 10489 af 1/7 2016 – Socialjura

Skr. 10489 af 1/7 2016

Keywords: udlændingestyrelsen åbningstider 2016